Varierende alkoholnedbrytning påvirker kreftrisiko

Alkohol er en viktig risikofaktor for utvikling av kreft i munn, svelg, strupe og spiserør. Nedbrytningen av alkohol inkluderer bl.a. sju ulike alkoholdehydrogenaser. Varianter i genene for disse påvirker effekten av enzymene og kunne tenkes å påvirke risikoen for utvikling av kreft i de øvre luftveiene. Et multinasjonalt forskningssamarbeid har undersøkt dette. Overlege Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret har deltatt i forskningen.

Ulike varianter av alkoholdehydrogenasegener ble undersøkt i over 3 800 pasienter med disse krefttypene og sammenliknet med 5 200 kontrollpersoner. Resultatene viste at varianter av de to genene ADH1B og ADH7, uavhengig av hverandre, var assosiert med 30 - 40 % redusert risiko for utvikling av disse kreftformene.

Les hele saken:
Varierende alkoholnedbrytning påvirker kreftrisiko

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media