Setter antibiotika på dagsorden i høst

Den nye antibiotikaveilederen ble presentert på et eget emnekurs under Primærmedisinsk uke 27. og 28. oktober, mens man senere i høst for første gang vil markere den europeiske antibiotikadagen.

Resistens skremmer

Allerede i 1959 kunne Tidsskriftet formidle avdelingsoverlege Johannes Bøes bekymring for økt forekomst av resistente bakterier, særlig på sykehus. I høst settes problemet igjen på dagsorden. Mens Aftenposten forteller om ”Livsfarlige superbakterier” kan Tidsskriftet i en temaserie om antibiotika blant annet belyse økningen i resistens og tiltak mot en slik utvikling. Temaserien startet i nr. 20 og avsluttes i nr. 23.

Nettkurset fra Legeforeningen om rasjonell antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis er godkjent med seks valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Det ble lansert i oktober.

- Kurset er en konkretisering av veilederen, ifølge Morten Lindbæk, redaktør for retningslinjene og forfatter av nettkurset. Kurset er basert på kasuistikker, med fokus på luftveisinfeksjoner.

Internasjonal antibiotikadag

18. november markeres den europeiske antibiotikadagen for første gang. Målet er å gjøre det til en årlig begivenhet. Bakgrunnen for dette er den klare sammenhengen mellom utstrakt bruk av antibiotika og resistens. I andre europeiske land forskrives antibiotika fortsatt langt hyppigere enn i Norge, ifølge en kunnskapsoversikt fra The Lancet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media