Nesespray og dråper - ikke for små barn

Slik konkluderer Ansgar Berg og medforfattere i en artikkel i Tidsskriftet nr. 22/2008. De har gått gjennom aktuell litteratur på området for å finne ut hvilken dokumentasjon som finnes på effekt og bivirkningsprofil.

Svært vanlig behandling

Barn i førskolealder får i gjennomsnitt seks infeksjoner i øvre luftveier i året, flest det første året de går i barnehage. Behandling med slimhinneavsvellende nesedråper eller nesespray er vanlig, også ved ørebetennelse og bihulebetennelse. De siste årene har salget økt kraftig, og nå selges det årlig 500 000 pakninger.

I andre land finnes det en rekke ulike virkestoffer i disse legemidlene, men i Norge brukes kun xylometazolin og oksymetazolin. Disse selges reseptfritt for bruk til henholdsvis barn ned til ett år, og til spedbarn og nyfødte. Det mener Berg er betenkelig.

– Vi ønsker at slimhinneavsvellende nesedråper til barn under 2 år skal inn i reseptforskrivningen, sier han til Tidsskriftet.

Kan gi alvorlige bivirkninger

Til tross for at de har vært på markedet i 50 år, finnes det ingen dokumentasjon på at disse legemidlene er bedre enn fysiologisk saltvann hos barn under 12 år. Slimhinneavsvellende legemidler kan dessuten gi alvorlige bivirkninger, som hypotensjon, hypertensjon, bradykardi, takykardi og respirasjonshemming. Andre bivirkninger er miose, tretthet, agitasjon, hallusinasjoner, søvnløshet og perifer vasokonstriksjon. Symptomene debuterer i løpet av minutter til timer etter eksponering.

– Selv om man regner med at de fleste alvorlige bivirkninger er relatert til feilbruk eller overdosering, foreligger det også rapporter som dokumenterer alvorlige bivirkninger og dødsfall hos mindre barn, selv etter bruk av anbefalte doser. Amerikanske og britiske legemiddelmyndigheter advarer nå mot bruk til barn under to år, fordi de har fått en rekke rapporter om alvorlige bivirkninger, sier Berg.

Det gjør også Statens legemiddelverk. De har mottatt 11 rapporter om bivirkninger hvor oksymetazolin og xylometazolin alene eller sammen med andre medisiner mistenkes å være årsaken. Fire av disse er klassifisert som alvorlige.

– Sammenliknende pasientforsøk har ikke vist at disse medisinene har bedre effekt enn saltvann ved ørebetennelse eller bihulebetennelse, skriver Legemiddelverket på sine nettsider.

Fysiologisk saltvann

Selv om heller ikke fysiologisk saltvann har en dokumentert effekt, anbefaler Berg skylling med saltvannsoppløsninger og bruk av ballongsprøyte til barn under to år.

For barn over to år mener han risikoen for bivirkninger er så liten at bruken kan forsvares, selv om det heller ikke for denne aldersgruppen finnes tilfredsstillende dokumentasjon. Det er uansett viktig at de anbefalte dosene ikke overskrides.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media