Langtids psykoterapi er effektivt

Langtids psykoterapi har vært en kontroversiell behandlingsform innen psykiatrien fordi man har manglet overbevisende dokumentasjon av effekt. Nå har forskere gjort en metaanalyse for å se nærmere på virkningene av slik behandling ved komplekse psykiske lidelser.

I analysen inngikk 11 randomiserte, kontrollerte studier og 12 observasjonsstudier publisert i perioden 1960 - 2008. Studiene omfattet 1 053 pasienter som var blitt behandlet med individuell psykodynamisk psykoterapi i mer enn ett år eller i over 50 behandlingssesjoner.

Langtids psykodynamisk psykoterapi viste store og stabile effektstørrelser i behandlingen av mennesker med personlighetsforstyrrelser og langvarige eller multiple mentale lidelser.

Langtids psykoterapi er effektivt

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.