Langtids psykoterapi er effektivt

Langtids psykoterapi har vært en kontroversiell behandlingsform innen psykiatrien fordi man har manglet overbevisende dokumentasjon av effekt. Nå har forskere gjort en metaanalyse for å se nærmere på virkningene av slik behandling ved komplekse psykiske lidelser.

I analysen inngikk 11 randomiserte, kontrollerte studier og 12 observasjonsstudier publisert i perioden 1960 - 2008. Studiene omfattet 1 053 pasienter som var blitt behandlet med individuell psykodynamisk psykoterapi i mer enn ett år eller i over 50 behandlingssesjoner.

Langtids psykodynamisk psykoterapi viste store og stabile effektstørrelser i behandlingen av mennesker med personlighetsforstyrrelser og langvarige eller multiple mentale lidelser.

Langtids psykoterapi er effektivt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media