Gir protonpumpehemmere økt risiko for pneumoni?

Studien omfattet 80 000 pasienter fra General Practice Research Database i Storbritannia. De hadde i perioden 1987 - 2002 fått diagnostisert en pneumoni og ble sammenliknet med 800 000 kontrollpersoner.

Det var en sterk stigning i risikoen for pneumoni blant pasienter som var behandlet med protonpumpehemmere i behandlingens første to dager (OR 6,5) og i de første 14 dagene (OR 3,2). Sammenhengen var imidlertid ikke statistisk signifikant etter behandling i lengre tid, særlig over 30 dager.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media