Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Dag Sigurd Fosmark, ph.d. Diabetic retinopathy; from glycation to clinical aspects. Utgår fra Endokrinologisk senter, Aker universitetssykehus, Øyeavdelingen, Ullevål universitetssykehus, og Diabetesforskningssenteret, Aker universitetssykehus og Ullevål universitetssykehus. Disputas 29.9. 2008.

Bedømmelseskomité: Alicia Jenkins, Department of medicine, The University of Melbourne, Australia, Anne Katrin Sjølie, Øyeafdelingen, Odense Universitetshospital og Emilia Kerty, Rikshospitalet.

Veileder: Kristian F. Hanssen.

Anne Flem Jacobsen, ph.d. Venous thrombosis in pregnancy and puerperium – epidemiology, aetiology, treatment and prophylaxis. Utgår fra Hematologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 30.9. 2008.

Bedømmelseskomité: Margareta Hellgren, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg, Camilla Stoltenberg, Nasjonalt folkehelseinstitutt, og Frank Brosstad, Rikshospitalet.

Veiledere: Per Morten Sandset, Finn Egil Skjeldestad og Erik Qvigstad.

Arne Strand, ph.d. Predictors of left ventricular hypertrophy and detection of diastolic dysfunction in men who develop hypertension. Utgår fra Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 2.10. 2008.

Bedømmelseskomité: Thomas Kahan, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet, Stockholm, Trond Jenssen, Nyremedisinsk avdeling, Rikshospitalet og Dag Jacobsen, Ullevål universitetssykehus.

Veiledere: Reidar Bjørnerheim og Sverre E Kjeldsen.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Eystein Oveland, ph.d. Modulation of apoptosis by the receptor tyrosine kinase Flt3 in acute myeloid leukemia cells. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 3.10. 2008.

Bedømmelseskomité: Lars Rønnstrand, Malmö Universitetshospital, Bernd Thiede, Universitetet i Oslo og Karl Johan Tronstad, Universitetet i Bergen.

Håvard Søiland, ph.d. Apolipoprotein D and androgen receptor in breast cancer – determination methods and aspects of prognostication. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag og Gades Institutt, Universitetet i Bergen. Disputas 9.10. 2008.

Veiledere: Jon Arne Søreide, Jan P.A. Baak og Hartwig Kørner.

Ingvild Sveinsgjerd Fenne, ph.d. Regulation of nuclear receptor coactivator GRIP1 by cAMP-dependent Signaling. Utgår fra Institutt for indremedisin, Seksjon for endokrinologi, Universitetet i Bergen og Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus. Disputas 9.10. 2008.

Veileder: Gunnar Mellgren.

Anna Rita Angotzi, ph.d. Evolution of pitx and prop1 gene functions during fish pituitary development. Utgår fra Sars International Centre for Marine Molecular Biology, Universitetet i Bergen. Disputas 17.10. 2008.

Veileder: Daniel Chourrout.

Anbefalte artikler