Bedre diabetesomsorg i allmennpraksis

Blant annet behandles for få pasienter med statiner og acetylsalisylsyre, og undersøkelse av vekt, føtter og urinalbumin foretas for sjelden. Det viser en tverrsnittstudie publisert i siste nummer av Tidsskriftet. Studien inkluderer 5 817 pasienter.

Les hele artikkelen:
Kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media