Bedre behandlingsmetoder for lungekreft

Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv hos både menn og kvinner i Norge. I avhandlingen New diagnostic and therapeutic approaches in non-small cell lung cancer har Paal Fr. Brunsvig ved Onkologisk avdeling, Radiumhospitalet, undersøkt nye behandlingsmetoder for pasienter med ikke-småcellet lungekreft.

- Vi har utviklet en ny kreftvaksine, telomerasepeptid. Høyt nivå av telomerase er karakteristisk for mange ulike typer kreftceller, og ved ikke-småcellet lungekreft er dette assosiert med dårlig prognose. Vaksinen trigger en immunrespons, hvor T-celler gjenkjenner kreftceller som uttrykker telomerase, og angriper dem. Vi har prøvd ut vaksinen på 26 pasienter med lungekreft. Resultatene viser at sju av de 14 pasientene som fullførte behandlingen, oppnådde stabilisering av sykdommen, og én er uten tegn til sykdom mer enn fem år etter, sier Brunsvig.

Bedre behandlingsmetoder for lungekreft

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media