Tilby mat rett etter bukkirurgi

For kolorektalkirurgi er det for lengst dokumentert at slik praksis er unødvendig og uhensiktsmessig, men for store øvre bukinngrep har man ikke hatt sikker kunnskap som skulle styrke eller svekke det tradisjonelle null-per-os-dogmet.

I perioden 2001 - 06 ble 447 pasienter randomisert intraoperativt etter stor øvre bukkirurgi ved universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Stavanger samt ved sykehuset i Arendal. Den ene gruppen fikk, som avslutning på operasjonen, lagt et perkutant ernæringskateter til jejunum. De ble holdt fastende i fem døgn og ernært via kateteret, i tråd med utstrakt praksis internasjonalt. Den andre gruppen fikk ikke innlagt kateter og fikk tilbud om å spise det de syntes de tålte fra kvelden den dagen de ble operert.

- Vi fant ingen tegn til økning i komplikasjoner hos dem som fikk mat. Det var heller ikke tegn til flere reoperasjoner eller flere uventede hendelser i denne gruppen, sier førsteforfatter Kristoffer Lassen ved Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Artikkelen i Annals of Surgery har vakt betydelig oppsikt og ble også kommentert på lederplass i samme nummer.

Les hele saken:
Tilby mat rett etter bukkirurgi

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media