Ny kunnskap om autisme

Autisme og Aspergers syndrom kjennetegnes ved en grunnleggende mangel på interesse for sosial omgang og/eller manglende sosialt skjønn. Forekomsten av ulike former for autisme er økende, også i Norge. Hovedårsaken er endrede diagnosekriterier, men også andre faktorer, som det at både fagfolk og andre har mer kunnskap om tilstanden. Maj-Britt Posserud ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse har studert forekomst av sosiale vansker blant barn som deltar i Barn i Bergen-prosjektet.

- Våre funn indikerer at det ikke er noe klart skille mellom dårlige sosiale ferdigheter og autisme, men en gradvis overgang. Dette har betydning for hvordan man vurderer og oppfatter autisme, sier Posserud.

Les hele saken:
Ny kunnskap om autisme

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media