Nei til prostatascreening

To nye studier publisert i Annals of Internal Medicine kaster nytt lys over prostatscreening. I den ene artikkelen oppdaterte forskerne en litteraturgjennomgang fra 2002. De identifiserte ti nye artikler for bl.a. å besvare spørsmålet om screening med prostataspesifikt antigen (PSA) reduserer mortalitet eller morbiditet.

Det er overbevisende vitenskapelige belegg for at behandling av prostatacancer identifisert ved screening er forbundet med moderate til store bivirkninger slik som erektil dysfunksjon, urininkontinens, abnorm tarmfunksjon og død, heter det i en ledsagende kommentar.

Les mer:
Nei til prostatascreening

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media