Multippel sklerose ingen hindring

Antallet kvinner med multippel sklerose som føder barn er åtte ganger større i dag enn i 1970-årene, ifølge nevrolog Julie Dahl ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. Hun har gjort en epidemiologisk studie med data fra Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt register for multippel sklerose.

- Studien viser at det er trygt for kvinner med multippel sklerose å føde barn. Men fødselen ender noe oftere i operativ forløsning, som planlagt keisersnitt eller bruk av tang. Kvinnene har også noe forlenget utdrivningstid, og det er økt bruk av induksjon, sier Dahl.

Les hele saken:
Multippel sklerose ingen hindring

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media