Magnesium mot cerebral parese

Det er antatt at inntak av magnesium før fødselen kan redusere faren for cerebral parese hos for tidlig fødte. Nå er dette undersøkt i en multisenterstudie fra USA som omfattet over 2 200 kvinner. De ble innlagt med truende for tidlig fødsel og randomisert til enten å få magnesiumsulfat intravenøst eller placebo.

Den neonatale mortaliteten var den samme i de to gruppene, men ved to års alder var det signifikant færre barn med moderat til alvorlig cerebral parese i gruppen som hadde fått magnesiumbehandling antenatalt (RR 0,56; 95 % KI 0,33 - 0,97).

Magnesiumbehandlingen syntes å ha hatt en nevroprotektiv effekt på den immature hjernen, mener forfatterne.

Les hele saken:
Magnesium mot cerebral parese

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media