- Hypnose bør brukes mer

Metaanalyser og oversiktsartikler har vist at hypnoterapi er virksomt for barn med bl.a. astma, migrene, irritabel tarm, kroniske og akutte smerter samt ved smertefulle prosedyrer. I en ny oversiktsartikkel er dokumentasjonen for bruk av og fordeler ved hypnoterapi ved ulike barnepsykiatriske tilstander undersøkt. Konklusjonen er at hypnoterapi kan være nyttig ved et vidt spekter av problemområder og spesielt verdifullt ved angst og traumerelaterte tilstander. Hypnoterapi kan også ha en fasiliterende rolle ved kognitiv atferdsterapi og familieterapi.

Les hele saken:
Hypnose bør brukes mer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media