Hvordan oppdage smerte hos demente?

Det sier Bettina Sandgathe Husebø. På grunn av alder og sammensatte sykdommer lider mange sykehjemspasienter av vedvarende, underdiagnostisert og ofte mangelfullt behandlet smerte, som fører til inaktivitet, depresjon og redusert livskvalitet. Dette gjelder særlig pasienter med alvorlig demens og kombinert Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Likevel får disse pasientene mindre smertestillende medikamenter enn ikke-demente, ifølge Husebø.

I sitt doktorgradsarbeid har hun blant annet utviklet et evalueringsinstrument til bruk for pleiepersonell, MOBID-2 Pain Scale, som er prøvd ut ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

Les hele saken:
Hvordan oppdage smerte hos demente?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media