Høyt blodtrykk og retinopati hos barn med diabetes

Hos voksne med type 1-diabetes er hypertensjon en risikofaktor for å utvikle retinopati. Forskere fra Australia har nå studert sammenhengen mellom systolisk eller diastolisk blodtrykk og utvikling av tidlig retinopati hos barn med type 1-diabetes.

Studien omfattet 1 869 barn under 15 år som rutinemessig ble undersøkt for komplikasjoner i gjennomsnitt 4,9 år etter diagnosetidspunktet. 36 % utviklet retinopati, og både systolisk og diastolisk blodtrykk var prediktorer, uavhengig av alder, varighet av sykdommen, glykemisk kontroll og utskilling av albumin i urinen. Effekten så ut til å være lineær og ikke basert på terskelverdier.

Les hele saken:
Høyt blodtrykk og retinopati hos barn med diabetes

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media