Frukt og grønt mot kreft

Kreftpasienter med øre-nese-hals-kreft har lavere nivåer av antioksidanter sammenliknet med friske personer. Amrit Kaur Sakhi ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo ville i sin doktorgrad finne ut om det var en sammenheng mellom nivået av antioksidanter i blod og overlevelsesprosent for denne gruppen pasienter.

- Våre data tyder på at økning av én type antioksidanter, karotenoider, i blodet før og etter strålebehandling kanskje kan øke overlevelse. Funnene er i samsvar med den siste rapporten fra World Cancer Research Fund som viser at høyt inntak av frukt og grønt sannsynligvis reduserer risikoen for å utvike denne krefttypen, sier Sakhi.

Les mer:
Frukt og grønt mot kreft

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media