Flere barn rammes av nevroborreliose

Borreliose oppstår etter flåttbitt og smitte med borreliabakterien. Når denne infeksjonen sprer seg til nervesystemet kalles det nevroborreliose. Ved Barneklinikken ved Stavanger universitetssjukehus har de gjort en systematisk registrering og oppfølging av barn med nevroborreliose siden 1996. Mens det i 1996 ble registrert seks tilfeller, hadde tallet økt til 22 i 2007, ifølge en artikkel i siste nummer av Tidsskriftet.

- Reell og kraftig økning

Også Folkehelseinstituttet har registrert en økning på landsbasis de siste årene, men her lurer de på om økningen kan skyldes bedre diagnostikk og økt rapportering. Det tror ikke artikkelforfatterne Knut Øymar og Dag Tveitnes er forklaringen, i alle fall ikke i Rogaland.

– Fordi vi har hatt en stor og ensartet oppmerksomhet på og diagnostisering av nevroborreliose i hele studieperioden, tyder resultatene våre på at det har vært en reell og kraftig økning av antall barn med sykdommen i vår region de siste 12 årene. Dette kan da også tyde på at dataene fra Folkehelseinstituttet viser en reell økning av systemisk borreliose i Norge, og ikke bare en økt oppmerksomhet eller diagnostisering, skriver de.

Leker i busk og kratt

Det er usikkert hva som er årsaken til økningen, men forfatterne mener noe av forklaringen kan ligge i aldersgruppen som rammes. Det er klart flest tilfeller hos barn i alderen 4-7 år, og barn i denne alderen leker kanskje mer i busker, kratt og mark enn større og mindre barn gjør. En annen forklaring kan være økt forekomst og utbredelse av skogflått på grunn av gjengroing, klimaforandringer og økning i hjorteviltbestandene.

– I endemiske områder, det vil si langs kysten opp til Helgeland, særlig fra Rogaland til Telemark, bør nevroborreliose mistenkes hos barn med parese i den sjuende hjernenerven, n. facialis, eller ved mer uklare akutte nevrologiske symptomer, som hodepine, nakkestivhet og nakkesmerter, irritabilitet og slapphet, sier Øymar.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media