Artikkel illustrert med video

Det er første gang Tidsskriftet illustrerer en artikkel med levende bilder.

I artikkelen Primære og sekundære dystonier gir forfatter Emilia Kerty en oppdatert oversikt over symptomer, genetikk, diagnostikk og behandling ved dystoni. Dystoni er en fellesbetegnelse på en gruppe primære og sekundære bevegelsesforstyrrelser, bestående av ufrivillige muskelkontraksjoner som ofte forårsaker vridende, repetitive bevegelser og gir abnorme holdinger.

Videoene illustrerer tre typer bevegelsesforstyrrelser: dystoni, tremor og chorea.

– Innholdsmessig er mange av artiklene i Tidsskriftet svært godt egnet for filmillustrering. Teknologisk sett ligger også forholdene nå godt til rette for at leserne skal kunne se video på nettet. Vi oppfordrer derfor forfatterne til å ha dette i tankene allerede når artikkelen er på planleggingsstadiet, skriver redaktør Charlotte Haug i sin minileder.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media