Storm rundt treårig plikttjeneste

Helsedirektoratet har foreslått å erstatte turnustjenesten med treårig plikttjeneste. Dette har skapt sterk debatt, ikke minst blant studentene, som har laget protestaksjon på Facebook. Leder for Norsk medisinstudentforening, Einar Vie Sundal, sier siden ble laget av et par studenter som ikke er tilknyttet noe tillitsvalgtsapparat.


– De tok initiativ til en protestaksjon via en gruppe på Facebook. Det ble etter hvert mange medlemmer, og folk etterspurte protester på andre fakulteter også. Etter hvert gikk vi inn som tillitsvalgtorganisasjon og hjalp til med organisering og mediehåndtering av saken. Siden har det vært en positiv opplevelse å se at studentene med rette reagerer og at vi har nådd frem. Etter hvert fikk vi såpass stor støtte, både fra Legeforeningen og fra andre studentorganisasjoner, at forslaget om treårig turnus møtte mye motbør, sier Vie Sundal i Intervjuet.

Les både lederartikkelen og Intervjuet her:
Turnustjenesten under press

Ung voksen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media