Premature har økt risiko for funksjonshemninger

En ny norsk studie omfattet 903 402 barn født i Norge i perioden 1967 - 83 uten tegn til misdannelser og etter en svangerskapslengde på minst 23 uker. De ble fulgt frem til voksen alder. Opplysninger om medisinske funksjonshemninger og sosiale forhold ble innhentet fra flere norske registre.

Forskerne fant en klar sammenheng mellom ulike funksjonshemninger og avtakende svangerskapslengde ved fødselen.

Les hele saken:
Premature har økt risiko for funksjonshemninger

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media