Nytt håp for nyfødte med oksygenmangel

Det viser lege og forsker Elisabeth Frøyland i sin doktoravhandling Hypoxia in human NT2-N neurons. The role of acidosis, mitochondria and inflammation. I vestlige land skjer det hos 2 - 6 av 1 000 nyfødte en påvirkning av hjernefunksjonen i dagene etter fødselen som kalles hypoksisk iskemisk encefalopati (HIE). En slik skade er ofte irreversibel og kan medføre betydelig funksjonsnedsettelse, med bl.a. cerebral parese, epilepsi, mental retardasjon og ulike sansedefekter.

Les hele saken:
Nytt håp for nyfødte med oksygenmangel

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media