()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Oslo

  Gu Ning,ph.d. Roles of potassium channels in excitability control and spike frequency adaptation in hippocampal pyramidal cells. Utgår fra Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag,. Disputas 18.7. 2008.

  Bedømmelseskomité: Bernd Fakler, Institute of Physiology, University of Freiburg, Tyskland, Vincent Seutin, Laboratory of Pharmacology, University of Liège, Belgia, og Iver Arne Langmoen, Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

  Veileder: Johan F. Storm.

  Tilmann von Soest, ph.d. The development of eating problems during adolescence and young adulthood. A longitudinal study exploring psychological and social mechanisms. Utgår fra Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 15.8. 2008.

  Bedømmelseskomité: Jan Rosenvinge, Institutt for psykologi, Universitetet i Tromsø og Jan-Eric Gustafsson, Institut för pedagogik og didaktik, Göteborgs Universitet.

  Veiledere: Lars Wichstrøm og Knut Arne Hagtvet.

  Monica Jenstad, ph.d. Glutamate, GABA and glutamine in synaptic and paracrine signaling. Utgår fra Anatomisk avdeling, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet. Disputas 20.8. 2008.

  Bedømmelseskomité: Jan Albrecht, Department of Neurotoxicology, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Arne Schousboe, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet og Ragnhild Paulsen, Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Farrukh A. Chaudhry og Jon Storm-Mathisen.

  Karin Nygård, dr.philos. Water and infection. Epidemiological studies of epidemic and endemic waterborne disease. Utgår fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Disputas 21.8. 2008.

  Bedømmelseskomité: Henriette M. de Valk, Institut de Veille Sanitaire, Frankrike, Kåre Mølbak, Københavns Universitet og Statens Serum Institut, Danmark og Dag Steinar Thelle, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Preben Aavitsland og Per Nafstad.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Bergen

  Bjørg Ulvik, dr.polit. Aspects of health-related quality of life in patients admitted for elective coronary angiography. Utgår fra Seksjon for sykepleievitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, og Institutt for indremedisin. Disputas 27.6. 2008.

  Bedømmelseskomité: Inger Ekman, Göteborgs Universitet, Dennis W. T. Nilsen, Universitetet i Bergen og John Gunnar Mæland, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Berit Rokne Hanestad, Ottar Nygård og Tore Wentzel-Larsen.

  Kolbjørn Selvåg Brønnick, ph.d. Attentional dysfunction in dementia associated with Parkinson’s disease. Utgår fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus, og Cognitive Neuroscience Group ved Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Disputas 14.8. 2008.

  Bedømmelseskomité: Ivar Reinvang, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Leif Gjerstad, Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet og Astri Lundervold, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Helge Nordby og Dag Årsland.

  Julie Dahl, ph.d. Multiple sclerosis and pregnancy. Pregnancy, delivery and birth outcome in women with multiple sclerosis. Utgår fra Universitetet i Bergen. Disputas 3.9. 2008.

  Bedømmelseskomité: Alberto Ascherio, Harvard School of Public Health, USA, Hanne Harbo, Ullevål universitetssykehus og Trond Riise, Universitetet i Bergen.

  Veiledere: Nils Erik Gilhus og Anne Kjersti Daltveit.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media