Artikkelsamling om hjerneslag

Heftet er på 130 sider og består av 33 artikler fordelt på fem kapitler. Det er basert på Tidsskriftets temaserie om hjerneslag, men inneholder også artikler som supplerer temaserien.

– Resultatet er blitt en bred fremstilling av viktige emner innen fagområdet hjerneslagsykdommer. Håpet er at kunnskapen kan komme pasientene til gode gjennom en bedret håndtering av mennesker med akutt hjerneslag og følgetilstander etter slag, sier medisinsk redaktør for temaheftet, Jan C. Frich.

 
Temaheftet koster kr. 170 (inkludert porto) og kan bestilles her:

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.