Nye spesialister

Artikkel

Legene nedenfor ble i sentralstyrets møte 19.5. 2008 godkjent som spesialister enten fordi de har oppfylt kravene i spesialistreglene vedtatt av Helse- og omsorgsdepartementet eller har rett til overføring av spesialiteten til norsk godkjenning i henhold til rådsdirektiv 93/16/EØF og rådsdirektiv 2005/36 EØF vedlegg V, pkt 5.1.2 og 5.1.3 eller nordisk avtale om felles arbeidsmarked.

Allmennmedisin

Abu-Ramadan, Rafik – overført fra Danmark

Bryne, Britt Jørstad

Duch, Anna

Eggen, Tore

Engtrø, Frode

Hansen, Randi

Hetta, Kjell Meling

Jensen, Susanne Bjerggaard – overført fra Danmark

Kanani, Talal – overført fra Sverige

Kaur, Navneet

Mejer, Henrik – overført fra Sverige

Munir, Abul Kashem Mohammad – overført fra Sverige

Oddsson, Olafur Hergil – overført fra Island

Solnør, Leidulv

Søeberg, Charlotte Fjeldstad – overført fra Danmark

Tangen, Marte Kvittum

Thorseth, Ole Miltzow

Vestergaard, Bente – overført fra Danmark

Allmennmedisin – fornyelse

Amlie, Anne-Kristine

Balslev, Robert

Bjerkedal, Anne

Bjøru, Helge

Borelly, Ove

Bræin, Kjell

Diaz, Esperanza

Egenberg, Torbjørn

Endresen, Torfinn

Esholdt, Ingrid

Falhof, Jannik

Farbrot, Ellen Brekke

Farnes, Laila A.

Follesø, Kjersti Helen

Friedl, Jan

Haukås, Margit

Heimdal, Arnulf

Hole, Jostein

Hunskår, Steinar

Haaland, Per Ole

Haavet, Ole Rikard

Kristianslund, Ove

Langfeldt, Erik

Lura, Jan Erik

Lømsland, Toril

Mecinaj, Imer

Mikkelsen, Roald Martin

Opsjøn, Helge Kristian

Pedersen, Øystein Berger

Pettersen, Anne Berit

Ruud, Anne

Sand, Aage

Sivertsen, Jon Andreas

Skavlan, Jørgen

Storbukt, Reidun

Ulstein, Solveig

Vevatne, Terje

Westad, Gunn Ingeborg Johnsen

Wærdahl, Elisabeth

Zwaig, Einar

Aanje, Magnhild K.

Anestesiologi

Heckel, Felix Andreas – overført fra Tyskland

Skrabucha, Jan P. – overført fra Sverige

Szell, Anita Maria – overført fra Sverige

Barne- og ungdomspsykiatri

Fixdal, Trude Charlotte

Barnesykdommer

Parfieniuk, Katarzyna – overført fra Polen

Szczesny, Krzysztof Maciej – overført fra Polen

Blodsykdommer

Abrahamsen, Jenny M. Foss

Endokrinologi

Brevig, Eli

Fordøyelsessykdommer

Endres, Alexander Ernst

Ystrøm, Carl Magnus

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Andruszko, Przemyslaw M. – overført fra Polen

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Carlson, Mats Bele – overført fra Sverige

Hahn, Thomas

Jeppesen, Ulla

Jurczek, Ulrike – overført fra Tyskland

Munk, Ane Cecilie Dæhli

Generell kirurgi

Bech-Knudsen, Flemming – overført fra Danmark

Karliczek, Anne – overført fra Nederland

Parketny, Andrea – overført fra Tyskland

Ramirez, Christian – overført fra Sverige

Salacinski, Artur Andrzej – overført fra Polen

Hjertesykdommer

Bettenhausen, Elke – overført fra Sverige

Indremedisin

Bettenhausen, Elke – overført fra Sverige

Frey, Jakub Jerzy – overført fra Polen

Harang, Johanne Sandberg

Mielnik, Pawel F. – overført fra Polen

Oursin, Philipp

Srokosz, Jacek Marcin – overført fra Polen

Szatkowski, Damian – overført fra Polen

Infeksjonssykdommer

Heggelund, Lars

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Bier, Ulrich – overført fra Tyskland

Klinisk nevrofysiologi

Dukefoss, Tore Thomas – overført fra Island

Medisinsk biokjemi

Kümmel, Angela Elisabeth S. – overført fra Tyskland

Medisinsk mikrobiologi

Kümmel, Angela Elisabeth S. – overført fra Tyskland

Nevrologi

Herrman, Helle

Stankiewicz-Spiewak, Magdalena – overført fra Polen

Onkologi

Panzer, Roland – overført fra Danmark

Ortopedisk kirurgi

Gullaksen, Gunnar

Hegna, Stig

Psykiatri

Stanislaw, Arthur Czownicki

Søchting, Astrid – overført fra Danmark

Radiologi

Al-Farra, Gina – overført fra Danmark/Romania

Frank, Lars Mikael R. – overført fra Sverige

Marcinkowska-Budzan, Beata J – overført fra Polen

Revmatologi

Mielnik, Pawel F. – overført fra Polen

Patologi

Talleraas, Inger Solvang

Urologi

Baco, Eduard

Melling, Gunn Iren

Thorsen, Barbara

Rüger, Winfried

Øre-nese-halssykdommer

Kulberg, Kari

Li, Henrik Stenwig

Pastuszewski, Jan W. – overført fra Polen

Øyesykdommer

von Hano, Therese

Lindberg, Elisabeth Ancher

Zand, Martin Reza

Veileder i barne- og ungdomspsykiatri

Skåreset, Sveinung

Svestad, Anne Margaret

Anbefalte artikler