Ny viten om stoffskiftesykdom

For høye eller for lave verdier av thyreoideahormoner gir stoffskiftesykdom som kan påvirke blodtrykk, kolesterolverdier og hjertets pumpefunksjon. Lavt nivå av thyreoideastimulerende hormon (TSH) kombinert med forhøyet nivå av trijodotyronin (T3) og tyroksin (T4) er et uttrykk for hypertyreose, og motsatte forandringer for hypotyreose. Disse tilstandene krever adekvat diagnostikk og behandling. Det har imidlertid vært uklart hvordan mild stoffskiftesykdom, med endringer i TSH-verdier, men normale verdier av fritt T3 og T4, påvirker hjertet. Amjid Iqbal har benyttet data fra befolkningsundersøkelsene Tromsø 4 (1994 - 95) og Tromsø 5 (2001 - 02) for å belyse problemstillingen.

Les hele saken:
Ny viten om stoffskiftesykdom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media