Hvorfor stoler pasienten på legen?

Dette viser Helge Skirbekk, Avdeling for atferdsfag ved Institutt for medisinske basalfag, i sitt doktorgradsarbeid. Resultatene bygger på observasjonsstudier og intervjuer med pasienter i alderen 53 - 71 år.

- Det er spesielt tre ting som er viktige for at tillitsforholdet skal oppleves som åpent og godt: At de kroppslige problemene som er årsak til at pasienten oppsøker legen blir fulgt opp, at pasienten opplever at han eller hun blir tatt på alvor som menneske, og at pasienten får nok tid til å fortelle om sine plager og hvordan de påvirker hverdagen, sier Skirbekk.

Les hele saken:
Hvorfor stoler pasienten på legen?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media