Blodforsyning i fosterets bukorganer

Blodforsyningen til fosterets lever og bukorganer er sentral i regulering av vekst. Ved vekstavvik skjer det omdisponeringer og endringer i blodstrømmen, og undersøkelser med dopplerultralyd av arteriene i navlesnor og hjerne samt ductus venosus er etablerte verktøy for å overvåke vekstavvik. I avhandlingen Fetal splanchnic arteries. A longitudinal study and hemodynamic relations to common Doppler parameters viser Cathrine Ebbing hvordan dopplerultralyd kan brukes til å måle blodforsyning til fosterets bukorganer.

Les hele saken:
Blodforsyning i fosterets bukorganer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media