Bedre behandling av arytmier?

Amiodaron er brukt i behandlingen av mange typer arytmier bl.a. ved atrieflimmer, men har betydelige og alvorlige bivirkninger. Det beslektede midlet dronedaron, ennå ikke på markedet i Norge, inneholder ikke jod og har derfor ikke jodrelaterte bivirkninger som bl.a. thyreoideadysfunksjon. Fordi preparatet har elektrofysiologiske egenskaper som er svært lik amiodaronets, kan det ha potensiell verdi hos pasienter med arytmier og alvorlig hjertesvikt, samtidig som man eventuelt unngår bivirkningene ved amiodaron.

I en ny studie har man undersøkt effekten av behandling med dronedaron på total dødelighet eller hospitalisering for hjertesvikt. Ville det skje en bedring eller ville dronedaron som andre antiarytmika øke mortaliteten? Studien ble gjennomført ved 72 sykehus i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Nederland og Ungarn.

Bedre behandling av arytmier?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media