Sjelden alvorlige forgiftninger

Det skriver Jan Borgeraas og Ragnhild Lindqvist fra Giftinformasjonen i en artikkel i Tidsskriftet. Artikkelen gir en oversikt over henvendelser om akutte eksponeringer for kjemiske produkter. Selv om uhell med kjemikalier eller kjemiske produkter skjer relativt ofte, fører det sjelden til alvorlige forgiftninger. De fleste henvendelsene gjelder uhell i hjemmet, men også på arbeidsplassen.

Alvorlige forgiftninger

Rengjøringsmidler, kosmetikk/kroppspleieprodukter og drivstoff/brensel er de vanligste produktene Giftinformasjonen får henvendelser om.

- Potensielt alvorlige forgiftninger knyttes hovedsakelig til alkalier og petroleumsdestillater. Forgiftninger med flussyre og glykoler/glykoletere forekommer sjelden, men er da ofte alvorlige. Hele 84 % av flussyreeksponeringene og 36 % av etylenglykolinntakene hos barn ble vurdert til å medføre fare for moderat eller alvorlig forgiftning, skriver Borgeraas og Lindqvist.

Krever ofte kun enkel førstehjelp hjemme

Artikkelen er basert på 35 802 henvendelser til Giftinformasjonen om akutt påvirkning fra kjemikalier eller kjemiske produkter i perioden 2004-06. Av disse henvendelsene ble 72 % vurdert til ikke å medføre noen fare eller kun fare for lett forgiftning, mens 7.8 % ble vurdert til å innebære fare for alvorlig forgiftning.

- Det er viktig at detaljerte opplysninger om kjemiske produkters sammensetning er tilgjengelig slik at korrekt oppfølging etter uhell kan igangsettes raskt. De fleste eksponeringer krever ingen behandling eller enkel førstehjelp hjemme. Rådføring med Giftinformasjonen umiddelbart etter eksponeringer bidrar derfor til færre henvendelser til legevakten, konkluderer forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media