Redusert dødelighet hos diabetikere

Grunnlaget for studien var data fra Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.