Cervixscreening av yngre kvinner bør unngås

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft omfatter kvinner i alderen 25-69. disse retningslinjene bør følges, mener forfatterne av en kommentar i Tidsskriftet nr. 3/2008.

- Vi oppfordrer norske leger til å ta færrest mulig prøver av kvinner under 25 år, skriver Rita Steen og kolleger.

Bedre å øke oppmøte blant eldre kvinner

Allikevel blir disse retningslinjene i liten grad fulgt, og mer enn 70 % av kvinner har ved fylte 25 år tatt minst en cytologisk prøve. Dette er nesten samme ”oppslutning” som hos kvinner som egentlig omfattes i programmet.

Det er i gjennomsnitt kun tre tilfeller av livmorhalskreft per år hos kvinner under 25 år i Norge, og det er også sjelden hos dem under 30 år. Derimot blir over halvparten av tilfellene av livmorhalskreft oppdaget hos eldre kvinner som ikke har deltatt i masseundersøkelsen.

- En bedre ressursutnyttelse når det gjelder innsatsen mot livmorhalskreft vil derfor være å iverksette tiltak som fører til økt oppmøte blant dem som ikke møter til screening og nedtone viktigheten av screening blant unge kvinner, konkluderer Steen.

Til skade eller til gagn?

Kommentaren til Steen og kolleger baserer seg på resultatene av en norsk undersøkelse som ble publisert i Tidsskrifte i 2007. I denne artikkelen konkluderte Finn Egil Skjeldestad og kolleger også med at prøvetaking blant kvinner under 25 år antakelig er mer til skade enn til gagn.

Det er allikevel ikke alle enig i. Anne Eskild og kolleger skrev i en kommentar i november at det finnes mange gode grunner for å teste kvinner under 25 år minst like ofte som eldre kvinner. Blant annet mener de at forekomsten av HPV-infeksjon sannsynligvis har vært økende og at flere unge kvinner derfor vil ha økt risiko for livmorhalskreft i kommende år.

- Argumentene for å utelate kvinner under 25 år fra cervixcytologiske undersøkelser er ikke overbevisende, skriver Eskild.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media