Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon

Et eksempel på dette er bruken av metformin ved polycystisk ovarie-syndrom, skriver Guttorm Raknes i en Kronikk i Tidsskriftet.

- Innen flere fagområder er det vanskelig å kommer utenom slik forskrivning. Særlig gjelder dette i pediatri, hvor mange legemidler bare er godkjent til bruk hos voksne, sier Raknes.

Kostbart med godkjenning

Fordi det både er kostbart og tidkrevende å få godkjent nye indikasjoner unnlater ofte produsentene å utvide indikasjonsområdet når dokumentasjon på effekt ved andre tilstander kommer til. Leger må derfor forskrive utenfor indikasjon i visse tilfeller for å kunne utnytte ny kunnskap om effekt av et legemiddel fullt ut.

For nye medikamenter er produsentene ofte interesserte i å utvide bruksområde, men ikke nødvendigvis å få godkjent eventuelle nye indikasjoner.

- Salget kan således utvides til ny pasientgrupper, samtidig som faren for søksmål pga. skadelige effekter er mindre, ettersom ansvaret i langt større grad påhviler forskriveren, skriver Raknes.

Stor gevinst for samfunnet

Et viktig argument for å begrense forskrivning utenfor godkjent indikasjon, er at det kan hemme utviklingen innen farmakoterapi.

Men slik forskrivning kan også føre til at nye, viktige bruksområder til allerede kjente medikamenter blir oppdaget. Dette gjelder særlig etter at patentet har gått ut og produsentene ikke ar noe incentiv til å forske videre på medikamentet.

Etter at patentet på et legemiddel har gått ut er det liten økonomisk gevinst for produsenten ved å registrere nye bruksområder. Men for samfunnet kan gevinsten være meget stor.

- Ikke bare er avpatenterte legemidler billige i seg selv, kostnadene ved å utvikle helt nye skreddersydde legemidler er astronomiske i sammenlikning. For legemidler der toksisitet og bivirkninger er godt kartlagt gjennom lang tids bruk, kan man hoppe over flere trinn i godkjenningsprosessen, skriver Raknes.

Bør satse på forskning av avpatenterte legemidler

Raknes mener derfor at forskning på avpatenterte legemidler bør være et satsingsområde for ikke-kommersiell og offentlig finansiert forskning.

- Særlig for helsevesenet og medisinsk forskning i utviklingsland byr dette på store muligheter, sier han.

For at dette skal fungere, bør leger være mer oppmerksomme også på legemiddeleffekter som er gunstige, i tillegg til negative bivirkninger.

Forskrivning utenfor godkjent indikasjon kan være både nødvendig og åpne for nye behandlingsmuligheter.

- Utfallet av å bruke legemidler på denne måten spenner fra det katastrofale til livreddende behandling som definerer standarden innen et fagområde, konkluderer Raknes.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media