Behandling av amyloidose

Artikkel

I Tidsskriftets podkast for nr. 12/2008 kan du høre podkast om den alvorlige sykdommen AL-amyloidose og de norske erfaringene med behandling av denne. Reporter: Eline Feiring.

Les artikkelen her: Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved systemisk AL-amyloidose

Anbefalte artikler