Nytt manuskriptsystem i Tidsskriftet

I likhet med Manusnett er Manuscript Central et Internett-basert redaksjonelt system der forfattere, fagvurderere og redaksjonen kan arbeide med manuskripter via nettet.

Kjent system

- Manuscript Central er et standardsystem brukt av 2 550 andre tidsskrifter, forteller Frauke Becher. Hun har ledet innføringen av Manuscript Central i Tidsskriftet. Hun tror mange forfattere og fagvurderere kjenner systemet fra kontakt med andre tidsskrifter i utlandet.

Flere funksjoner og mer fleksibilitet

Bakgrunnen for at Tidsskriftet har valgt å bytte system er at Manuscript Central har mange flere muligheter og større fleksibilitet for både forfattere, fagvurderere og for redaksjonen enn Manusnett.

- Det vil bli lettere for både forfattere og fagvurderere å følge manuset gjennom den redaksjonelle prosessen, sier Becher. Både forfattere og fagvurderere vil også få mer hjelp til å huske frister i det nye systemet.

En annen viktig grunn til at Tidsskriftet nå har byttet system er at det ble tungt å videreutvikle et eget system med dagens krav til funksjonalitet. Med et standardsystem får man utviklingen på kjøpet, mens når man har sitt eget system må man hele tiden selv påpeke og definere nye behov som skal utvikles og implementeres.

- Systemene som tilbys på det internasjonale markedet har også blitt mye bedre enn de var da vi i 2003 besluttet å utvikle vårt eget system, sier redaktør i Tidsskriftet, Charlotte Haug.

- Ulempen med Manuscript Central er at ikke all tekst i menyer osv. er på norsk, sier Becher. Hun forteller at dette vil endre seg etter hvert. Eierne av systemet jobber med å få på plass ulike språkmoduler.

Hvordan komme i gang?

Alle som er registrerte brukere av Manusnett vil motta en e-post med brukernavn og passord til det nye systemet. De som ikke allerede har brukt Manusnett kan selv registrere seg i Manuscript Central. Du kan logge rett inn i systemet via påloggingsboksen i Forfatterveiledningen.

Manus som er i Manusnett

Forfattere som nylig har sendt inn manus i Manusnett vil i løpet av juli få beskjed om at deres manus er overflyttet til Manuscript Central. Når overflyttingen har skjedd vil all videre behandling av manuskriptet foregå i det nye systemet.

Hjelp å få

Har du spørsmål om det nye systemet, kan du også kontakt redaksjonen på telefon 23 10 90 50 eller e-post tidsskriftet@legeforeningen.no. På innloggingssiden i Manuscript Central finner du lenke til brukerveiledning (User Tutorials). Denne er foreløpig på engelsk, men det vil også bli laget en brukerveiledning på norsk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media