Koksalt og kardiovaskulær sykdom

En reduksjon på 35-40 % i det daglige inntaketavkoksalt kan ha mer enn dobbelt så stor effekt på det gjennomsnittlige blodtrykksnivået i en befolkning som det at 10 % av befolkningen behandles med blodtrykksreduserende medikamenter. Det skriver Tor-Erik Widerøe i en Kronikk.

Les hele saken:
Koksalt og kardiovaskulær sykdom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media