Ikke økt psykisk stress ved gentesting

Jon Gerhard Reichelt har undersøkt psykisk helse hos kvinner som tilbys genetisk testing fordi de har arvelig risiko for kreft.

- Kvinnene som ikke selv har hatt kreft, har psykisk helse som andre kvinner i befolkningen både før testing, rett etter at de har fått svaret, og 18 måneder senere. Kreftsyke kvinner som gentestes, har høyere nivåer av angst og depresjon, men dette er vanlig ved kreftsykdom, og ikke spesielt knyttet til gentestingen, sier Reichelt.

Les hele saken:
Ikke økt psykisk stress ved gentesting

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media