Gammelt blod gir høyere sykelighet

En stor retrospektiv analyse viser en signifikant negativ effekt av transfusjon med blodceller >14 dager til voksne pasienter som gjennomgikk koronar bypass eller klaffekirurgi med hjerte-lunge-maskin. Resultatene er publisert i New England Journal of Medicine.

Les hele saken:
Gammelt blod gir høyere sykelighet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media