Skåringstall kan forutsi astma hos barn

Det viser Chandra Sekhar Devulapalli i sin avhandling Inhaled corticosteroids in children: use and effects of early treatment on asthma and lung function. Prevalence of asthma and the impact of severity in early life on later asthma in childhood, som utgår fra Universitetet i Oslo.

Beregningsmetoden Devulapalli utviklet er basert på lett tilgjengelige kliniske data og ingen laboratorietester og er derfor lett å ta i bruk. Studien viste en høy risiko for å utvikle astma samt luftveisfølsomhet hos ti år gamle barn som hadde høy skår (5 eller over) ved to års alder.

Les hele saken:
Skåringstall kan forutsi astma hos barn

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media