- Læringsnettverk kan gi bedre pasientbehandling

Forfatterne av artikkelen Læringsnettverk for bedre kvalitet i allmennpraksis har undersøkt hvordan læringsnettverk egner seg for allmennlegekontorer, hvilke forutsetninger som kreves og hvilke resultater det kan gi.

De fant at nettverkssamlingene i skapte entusiasme og stimulerte til tverrfaglig refleksjon over egen praksis. Alle gruppene oppnådde vesentlige forbedringer på sentrale områder i pasienttilbudet, unntatt i ett tilfelle, der arbeidet stoppet fordi lederen for legekontoret sluttet.

Les hele saken:
Læringsnettverk for bedre kvalitet i allmennpraksis

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media