Diabetes påvirker hjernen

Mange organsystemer affiseres ved diabetes, og hjernen er intet unntak. Diabetes kan gi hyperaktivering av hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen. Dette systemets effekt på diabetesindusert kognitiv dysfunksjon er nå undersøkt i modellsystemer.

En amerikansk studie viser i dyremodeller at diabetes kan svekke hippocampusavhengig hukommelse, synaptisk plastisitet og voksen nevrogenese. Stoffet kortikosteron, produsert i binyrene, bidrar til disse effektene.

Les hele saken:
Diabetes påvirker hjernen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media