Atypiske antipsykotika hos eldre pasienter med demens

I Tidsskriftet nr. 9/2008 gis en kort oversikt over hvilke hensyn som må veies mot hverandre ved valg av behandling.

Våren 2004 påla Statens legemiddelverk produsentene av henholdsvis risperidon og olanzapin å sende ut en advarsel mot at eldre personer med demens fikk forskrevet disse medikamentene. Kliniske studier hadde vist økt mortalitet (olanzapin) og økt forekomst av cerebrovaskulære bivirkninger (olanzapin og risperidon) hos denne pasientgruppen. Pålegget var i tråd med anbefalinger fra de europeiske legemiddelmyndighetene (EMEA).

Etter hvert som brevene dumpet ned i postkassen til Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, stilte norske leger seg følgende spørsmål: Er disse funnene overførbare til de pasientene jeg behandler? Gir andre antipsykotika samme bivirkning? Hva skyldes de? Og ikke minst: Hvordan skal vi nå behandle våre eldre pasienter med demens og alvorlige atferdsforstyrrelser eller psykiatriske symptomer.

Les hele saken:
Atypiske antipsykotika hos eldre pasienter med demens

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media