Nye behandlingsteknikker ved hjerneinfarkt

Eva Jacobsen illustrerer den kliniske anvendelsen av intraarteriell trombolytisk behandling, trombektomi, angioplastikk og intrakranial stenting i en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet. Disse prosedyrene utføres allerede ved enkelte norske sykehus.

Rask diagnostikk viktig

I artikkelen understreker Jacobsen viktigheten av raskest mulig diagnostikk og behandling for pasienter med symptomer på akutt hjerneslag.

En vurdering om pasienten skal ha intravenøs trombolytisk behandling, bør gjøres innen tre timer etter symptomdebut. Pasienter som ikke har hatt effekt av intravenøs trombolytisk behandling eller har kommet for sent til det, bør tilbys mekanisk trombektomi eller intraarteriell trombolytisk behandling.

- Angioplastikk uten eller med stenting av en symptomatisk intrakranial aterosklerotisk stenose bør overveies og tilbys raskt etter symptomdebut til dem som alt er behandlet medikamentelt, sier Jacobsen.

Tverrfaglig samarbeid

I artikkelen presenterer Jacobsen tre pasienter, alle med symptomer på at hjernens blodforsyning er truet. Disse pasienthistoriene illustrerer betydningen av samarbeid mellom ulike legespesialister med tanke på nevrointervensjon.

- Vi er i startfasen av en æra der endovaskulære teknikker kan bli et viktig supplement i behandlingen av akutt hjerneslag. Akutt slagbehandling er akuttmedisin, og samarbeid mellom nevrolog, nevrointervensjonist og anestesiolog/intensivmedisiner er svært viktig, konkluderer Jacobsen.

I en leder i samme nummer av Tidsskriftet, skriver Jan Frich at dette illustrerer behovet for nytenkning i retning av en ledelse som har oppmerksomheten rettet mot tverrfaglig samarbeid.

- Behandlingen av hjerneslag kan forbedres gjennom en bedre av slagbehandlingen i slagsentra, og hvor enkelte sentra i tillegg får et regionalt ansvar for høyspesialisert behandling i form av endovaskulære teknikker, sier Frich.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media