Legehelikopter eller ambulanse?

Nederlandske forskere undersøkte prehospital tidsbruk på skadestedet for vanlig ambulanse sammenliknet med legebemannet helikopter. I en toårsperiode ble nær 1 500 traumepasienter inkludert, hvorav 260 ble tatt hånd om av legehelikopterteam.

Les hele saken:
Legehelikopter eller ambulanse?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media