Innblikk i Alzheimers sykdom

Man har diskutert om plakkene kommer først, eller om nevronforandringer induserer danning av plakk. En amerikansk forskningsgruppe har nå benyttet en musemodell for å avklare dette spørsmålet. Funnene deres er nylig publisert i Nature.

Innblikk i Alzheimers sykdom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media