Ikke steng 113

I kommentaren presenterer Jon Erik Steen-Hansen og Mads Gilbert funn fra en undersøkelse hvor det kom frem at nesten tre fjerdedeler ikke ønsket ett felles nødnummer. Dette underbygger fagpersonellets argumenter for å opprettholde et eget medisinsk nødnummer for raskest mulig medisinsk hjelp, skriver forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media