Foreslår nasjonalt fagorgan for laboratorietjenester

Dette tyder på at bruken av laboratorietjenester ikke er optimal, konkluderer forfatterne av en artikkel i siste nummer av Tidsskriftet.

- Deler av denne veksten skyldes innføring av nye, og til dels dyrere, analyser, sier Roar Gjelsvik. Forfatterne analyserte Rikstrygdeverkets refusjoner for fire laboratoriemedisinske takstgrupper i spesialisthelsetjenesten.

Veksten i refusjoner til private laboratorier fra 2002-04 var 24 %.

- Et nasjonalt fagorgan for laboratoriemedisin kan bidra til en mer kunnskapsbasert bruk av laboratorietjenestene, sier Gjelsvik.

Ikke forskjeller i sykelighet

I en annen artikkel viser de samme forfatterne at det er stor variasjon i absolutt rekvireringsfrekvens mellom sykehuslaboratoriene i Helse Nord og Helse Vest. Også denne undersøkelsen, basert på data over antall analyser for inneliggende, eksterne og interne polikliniske pasienter fra 2004, tyder på at variasjonene ikke kan forklares av forskjell i sykelighet mellom eller innad i helseregionene.

- Våre observasjoner tyder på at det er behov for en nasjonal gjennomgang av bruk og nytteverdi av laboratorieanalyser i Norge, sier Anne-Lise Bjørke Monsen.

Nasjonalt fagorgan

Baard-Christian Schem er enig i at et nasjonalt fagorgan vil kunne bidra til en mer velbegrunnet og enhetlig bruk av laboratorietjenester. Det kommer frem i en lederartikkel i siste nummer.

- Aktuelle arbeidsoppgaver vil bl.a. være å sørge for kunnskapsbaserte retningslinjer for vanlige kliniske problemstillinger, overvåking av forbruk samt rådgivning. Et slik organ må også ha leger i klinisk virksomhet, ikke bare laboratoriepersonell og økonomer, sier Schem.

Han påpeker at ordninger for å begrense kostnadsøkningen medfører tidkrevende oppfølging på grunnplanet, og at dette også bør synliggjøres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media