Underernæring øker risikoen for dårlig prognose etter hjerneslag

Observasjonsstudien fra Sør-Korea omfattet 131 pasienter med iskemisk apopleksi og er publisert i Archives of Neurology.

Les hele saken:
Underernæring øker risikoen for dårlig prognose etter hjerneslag

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.