Underernæring øker risikoen for dårlig prognose etter hjerneslag

Observasjonsstudien fra Sør-Korea omfattet 131 pasienter med iskemisk apopleksi og er publisert i Archives of Neurology.

Les hele saken:
Underernæring øker risikoen for dårlig prognose etter hjerneslag

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media