Fedmekirurgi kan gi bedret livskvalitet

Ikke-kirurgisk behandling kan gi et vekttap på 5-10 %, men personer med sykelig fedme lykkes i liten grad å vedlikehold vekttapet over tid. Kirurgisk behandling kan være et alternativ dersom ikke-kirurgiske tiltak ikke har gitt tilstrekkelig effekt.

Ved Førde sentralsjukehus har sykelig overvektige pasienter blitt behandlet med biliopankreatisk avledning med duodenal omkobling siden 2001. En studie i siste nummer av Tidsskriftet viser at ett år etter operasjonen opplever pasientene har pasientene en vesentlig bedre livskvalitet.

Bedre helse

De 48 pasientene i studien hadde en gjennomsnittlig BMI-reduksjon på 18.9. Helserelatert livskvalitet ble målt med spørreskjemaet Short Form Health Survey 36 (SF-36).

- Det var en statistisk signifikant bedring ved ett års oppfølging på alle domenene i SF-36. Effektstørrelsene viste at den største bedringen var i domenene som var mest reduserte preoperativt, sier Anny Aasprang.

De fleste pasientene vurderte helsen sin som mye bedre ett år etter operasjonen.

Fedmekirurgi for type 2-diabetikere

En annen artikkel i sammen nummer av Tidsskriftet omtaler en studie som tyder på at fedmekirurgi kan være gunstig for type 2-diabetikere med sykelig fedme.

- Resultatene bekrefter først og fremst at vektreduksjon er gunstig hos fete pasienter med nyoppdaget type 2-diabetes, og at en vektreduksjon på 10-20 % kan medføre ’remisjon’ av sykdommen, sier Jøran Hjelmesæth.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media