Selektiv publisering av positive resultater

Selektiv publisering av kliniske studier kan føre til urealistiske estimater av legemidlers effekt. Amerikanske forskere har nå undersøkt data fra det amerikanske legemiddelverket (FDA) som omfattet 12 antidepressiver og over 12 500 pasienter. Forskerne sammenliknet dataene med publiserte resultater. Studien er publisert i NEJM.

Les hele saken:
Selektiv publisering av positive resultater

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media